Lisans

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Eczacılık

BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Psikoloji

Psikoloji (Türkçe)

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Çin Dili ve Edebiyatı (Çince)

Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe)

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği (Türkçe)

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Türkçe)

Okul öncesi Öğretmenliği (Türkçe)

Özel Eğitim Öğretmenliği (Zihinsel Engelliler) (Türkçe)

Müzik Öğretmenliği (Türkçe)

HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk (Türkçe)

Uluslararası Hukuk

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler

Basın-Yayın

Radyo Televizyon ve Sinema

Radyo Televizyon ve Sinema (Türkçe)

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya

Yeni Medya

Medya ve İletişim

İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ

Ekonomi

İşletme

Uluslararası İşletme

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi (Türkçe)

İşletme Yönetimi (Türkçe)

Petrol ve Gaz Yönetimi

SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

MİMARLIK TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Mimarlık

Mimarlık (Türkçe)

İç Mimarlık

İç-Mimarlık (Türkçe)

Grafik Tasarım

Resim

Plastik Sanatlar

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ergoterapi

Sağlık Yönetimi

Beslenme ve Diyetetik *

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Türkçe)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

DENİZCİLİK VE ULAŞTIRMA YÜKSEKOKULU

Güverte

Ulaştırma ve Lojistik

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

HAVACILIK YÜKSEKOKULU

Pilotaj

Havacılık Yönetimi

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

Hemşirelik (Türkçe)

Ebelik (Türkçe)

KONAKLAMA VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

UYGULAMALI SOSYAL BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği

Pazarlama

Muhasebe

Bankacılık ve Finansman

Yönetim Bilişim Sistemleri

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

SAHNE SANATLARI YÜKSEKOKULU

Dans

Drama ve Oyunculuk (Türkçe)

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Antrenörlük (Türkçe)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Türkçe)

Spor Yönetimi

Rekreasyon Yönetimi

Bölüm Seçiniz

Eczacılık

Sağlıklı ülke, sağlıklı toplumla sağlanır ve bilhassa üniversitenin en önemli fonksiyonu sağlıklı bir toplumu oluşturacak plan, proje ve uygulamaları hayata geçirmektir. Yeterli sağlık hizmetlerin sağlanmasında mekan, araç, gereç makine, techizat gibi fiziki imkanlar yanında insan gücü önde gelmektedir.
Eczacılık eğitimi tarih boyunca çeşitli aşamalar geçirmiştir. Bugün eczacılık eğitimi hasta odaklı bir eğitim sisteminin gereksinimlerini karşılayacak bir planlama ile hayata geçirilmektedir.
Dünyada eczacılık hizmeti, ilaç danışmanlığı, hasta bakım servisleri ve klinik eczacılık konuları içeren eczane eczacısı tanımı güncelliğini korumakta olup bu tanım hastaya ilaç sağlayan eczacı yerine hastanın ilaç danışmanı olan eczacıya yerine bırakmaktadır. Programımız bu yeni tanımda yer alan eczacı kavramına uyum göstermektedir.

Psikoloji

Psikoloji günümüzün en önemli ve en popüler alanlarından biridir. GAU Psikoloji bölümü dört yıllık bir lisans programıdır. Psikoloji insan davranışını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bilim dalıdır. Psikologlar farklı ortamlardaki herhangi bir davranış ya da davranış desenini gözler, açıklar, betimler veya belirlerken teori ve araştırmadan yararlanırlar. Psikoloji bölümü derslerini ve pratiklerini öğrencilerin psikolojinin kavramları, teorileri ve metotları ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi yönünde düzenlemiştir. Gelişimsel, bilişsel, fizyolojik, çevresel, kültürlerarası gibi farklı bakış açıları derslerin temelini oluşturmaktadır. Ana yaklaşımlardan gelen bilgiler neyin “normal” neyin “psikopatolojik” olduğunun eleştirel incelenmesi sürecinin temelini oluşturmaktadır. Söz konusu dersler karmaşık psikolojik konuların çalışılmasında analitik araçlar haline gelerek alandaki araştırmacı ve profesyonel uygulamacı yaklaşımlarının kavranmasına, yanı sıra ilk elden deneyimlerle psikoloji alanında yeterli bir profesyonelin en önemli karakteristikleri olan anlayış ve empatinin geliştirilmesine olanak yaratmaktadır. Kişinin izlemek isteyeceği alanlara göre, GAU Psikoloji lisansı iki farklı yolda gelişme olanağı vermektedir; araştırma yolu ve profesyonel yol. İlave olarak, Uygulamalı Sosyal Psikoloji ve Danışmanlık Psikolojisi alanlarında ulusal ve uluslararası tanınmış yüksek lisans programları olanağı sunulmaktadır.

Psikoloji (Türkçe)

Psikoloji günümüzün en önemli ve en popüler alanlarından biridir. GAU Psikoloji bölümü dört yıllık bir lisans programıdır. Psikoloji insan davranışını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bilim dalıdır. Psikologlar farklı ortamlardaki herhangi bir davranış ya da davranış desenini gözler, açıklar, betimler veya belirlerken teori ve araştırmadan yararlanırlar. Psikoloji bölümü derslerini ve pratiklerini öğrencilerin psikolojinin kavramları, teorileri ve metotları ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi yönünde düzenlemiştir. Gelişimsel, bilişsel, fizyolojik, çevresel, kültürlerarası gibi farklı bakış açıları derslerin temelini oluşturmaktadır. Ana yaklaşımlardan gelen bilgiler neyin “normal” neyin “psikopatolojik” olduğunun eleştirel incelenmesi sürecinin temelini oluşturmaktadır. Söz konusu dersler karmaşık psikolojik konuların çalışılmasında analitik araçlar haline gelerek alandaki araştırmacı ve profesyonel uygulamacı yaklaşımlarının kavranmasına, yanı sıra ilk elden deneyimlerle psikoloji alanında yeterli bir profesyonelin en önemli karakteristikleri olan anlayış ve empatinin geliştirilmesine olanak yaratmaktadır. Kişinin izlemek isteyeceği alanlara göre, GAU Psikoloji lisansı iki farklı yolda gelişme olanağı vermektedir; araştırma yolu ve profesyonel yol. İlave olarak, Uygulamalı Sosyal Psikoloji ve Danışmanlık Psikolojisi alanlarında ulusal ve uluslararası tanınmış yüksek lisans programları olanağı sunulmaktadır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1997 yılında kurulan İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün amacı İngiliz dili, edebiyatı ve kültürünü incelemek, öğrencilere bilimsel araştırmacı niteliğini kazandırmak ve öğrencilerin yazılı ve sözlü İngilizcesini geliştirmektir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programın süresi, 1 yıllık İngilizce Hazırlık Sınıfı dahil, 5 yıldır.İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrencilere İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında lisans diploması verilir.Mezun olan öğrenciler, istedikleri takdirde lisansüstü çalışmalarına sosyal bilimler alanında istedikleri dalda Master ve Doktora yapma sanşına sahiptirler.

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Teknolojinin ilerlemesi ve ülkelerin birbirleri ile olan etkileşiminin artması sonucunda önemi gün geçtikçe artan Mütercim Tercümanlık alanı, öğrencilerimize çift dilli bir uzmanlık alanı sunmakta ve içinde bulunduğumuz çağın getirilerini avantaja dönüştürmektedir. Başlıca bilim alanları ve disiplinlerin terminolojilerinin de tanıtıldığı bu geniş kapsamlı program öğrencilere Türkçe ve İngilizce dillerini, hayatın her alanında, dönüştürülebilir bir şekilde kullanabilme olanağı sunmaktadır.
Akademik kadromuz, öğrencilere sadece mütercim tercümanlık teknik bilgileri vermekle kalmayıp, aynı zamanda bu mesleği profesyonel bir biçimde icra edebilmelerini sağlayacak olan pratik ve profesyonel deneyimleri de sunmakta ve mesleki özgüvenlerini geliştirecek aktiviteler de tasarlamaktadır. Amacımız, mezunlarımızın, becerileri en üst düzeyde gelişmiş ve pratik kazanmış şekilde hayata atılmalarına olanak tanımak ve yeminli birer tercüman olarak mesleklerini gururla icra edebilmelerini sağlamaktır.

Çin Dili ve Edebiyatı (Çince)

Çin Dili ve Edebiyatı Lisans Programı, öğrencilerin Çince dilbilimsel veya edebi çalışmalarını yürütebilmeleri için onları uzmanlık seviyesinde eğitmeyi amaçlar. Öğrenciler, Çin dilinde uzmanlık seviyesine ulaşırken, hem Çin edebiyatından modern eserleri, hem gazeteleri, hem de klasik eserleri inceleyecekler, ayrıca Çin dilini inceleyip anlamaya yönelik dilbilimsel yaklaşımları öğreneceklerdir. Bu bölüm, Çin Tarihi, Kültür ve Toplum, Yazılı İngilizce ve Bilgisayar derslerinde de eğitim sunmakta, öğrencilere çok toplumlu bir eğitim sistemi için gerekli olan bilgileri sağlayarak, Çin kültürünü anlamaya yönelik bir köprü görevi görmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe)

Türk Yüksek Öğretiminin amaçları çerçevesinde Türk dilinin yapısı ve gelişimi; Türk edebiyatının dönemleri, şahsiyetleri, eserleri ve özellikleri; Türk kültürü konularında bilgili; ulusal kültürün bilincinde ve evrensel kültürle barışık; yaratıcı düşünce sahibi; çalışma yöntem ve disiplini kazanmış; çözüm üretebilen elemanlar ve araştırmacılar yetiştirebilmektir.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Bölüm İçeriği Hazırlanmaktadır.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

BÖTÖ nedir? 'Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği' bölümü`nün kısaltılmış halidir. Dünyada hızla artan teknolojinin öğretmenleri bu bölümde yetişmektedirler. Bölümün amacı
Eğitim teknolojileri ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak üzere ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde çalışacak; bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve öğretim materyallerinin eğitimde kullanılması konusunda diğer öğretmenlere destek verecek öğretmenler yetiştirmektir. Bu öğretmenlerin
- Uzaktan Eğitim
- E-Öğrenme
- Bilgisayar Destekli Eğitim vb. teknolojilerin eğitimde kullanılmasıyla ilgili tasarım ve süreçlerin gerçekleştirilmesinde özel sektörde de çalışabilecek nitelikte bireyler olması amaçlanmaktadır.
- Yazılım Tasarımcısı ve Yazılım Geliştirimi
Lisans programının iki ana amacı bulunmaktadır: Birinci amaç ilk ve orta öğretimde görev alacak olan, temel mesleki bilgi ve becerileri kazanmış bilgisayar öğretmenleri yetiştirmektir. İkinci ana amaç ise, öğrenci kitlesinin pedagojik düzeyine ve müfredata uygun öğretim materyali ve eğitim yazılımı tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme alanlarında donanımlı BDÖ (Bilgisayar Destekli Öğretim) uzmanları yetiştirmektir.
Girne Amerikan Universitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünde, akıllı tahta uygulamalarının kullanıldığı 30 kişilik lablarda derslerin işlenmesi, öğretim dilinin İngilizce olması öğrencilere avantaj sağlamaktadır. Günümüz teknolojisine ayak uyduran bilgisayar destekli eğitim- öğretim materyallerinin geliştirilmesi yapılmaktadır.

İngilizce Öğretmenliği

Bölümümüzden mezun olacak öğrencilerin; eleştirel düşünme, yaratıcılık, araştırma ve uygulama becerilerinin desteklendiği bir öğrenme ortamında, yabancı dil eğitim ve öğretimi, dilbilim, edebiyat ve kültür konularında teorik ve uygulamalı bilgiler kazanması amaçlanmıştır.
Bölümümüzdeki programın temel hedefi, 2000`li yıllarda görev yapacak olan İngilizce öğretmenlerinin uluslararası standartlarda ve çağdaş bilgi ve becerilerle donanmalarını sağlamaktır.
Bölümümüzden mezun olacak öğrencilerin; yabancı dil öğrenimi ve öğretimi, dilbilim, edebiyat ve kültür konularında teorik ve uygulamalı bilgiler kazanması amaçlanmıştır.
Bölümümüzden mezun olacak öğrencilerin; eleştirel düşünme, yaratıcılık, araştırma ve uygulama becerilerinin desteklendiği bir öğrenme ortamında, yabancı dil eğitim ve öğretimi, dilbilim, edebiyat ve kültür konularında teorik ve uygulamalı bilgiler kazanması amaçlanmıştır.

Türkçe Öğretmenliği (Türkçe)

Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda, birey ve toplumun geleceği, bireyin bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve bilgiyi üretme becerilerine bağlıdır. Bu anlayışla; mesleğinin sorumluluğunun bilincinde, ana dilinin inceliklerine vakıf, sosyal sorumluluk sahibi, çevresine saygılı, farklılıklara karşı hoşgörülü, iletişim becerisi güçlü, sorunları çözme ve yaratıcı düşünme becerisi gelişmiş bireyler olarak yetiştirilmektedir.Lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Lisans eğitimi, ilköğretimin ikinci kademesinde yer alan ( 5., 6., 7., 8.) ortaokullara Türkçe Öğretmeni yetiştirmektedir. Yüksek lisans eğitimi ise kendini geliştirmek isteyen öğretmenlerimize, araştırmacılarımıza ve akademisyen olmayı amaçlayan öğrencilerimize eğitim vermektedir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Türkçe)

RPD Bölümü Türkçe eğitim veren dört yıllık bir bölümdür. Programın temel amacı KKTC ve TC okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim öğretim kurumlarında ihtiyaç duyulan okul rehber öğretmenlerini yetiştirmektir. Bu amacı ulaşabilmek için 4 yıllık eğitim kapsamında öğrencilere eğitsel, kişisel ve mesleki rehberlik ve danışmanlık becerileri kazandırmak amaçlanmıştır.

Okul öncesi Öğretmenliği (Türkçe)

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2008–2009 Eğitim Öğretim yılında öğrenci almaya başlayan bir öğretmen yetiştirme programıdır. Uygulanan program, T.C. Yüksek Öğretim Kurulu’nca belirlenmiş olan, 0–6 yaş çocuklarının gelişimleri, psikolojisi ve eğitimlerine ilişkin kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır.
Programda, geleceğin yaratıcı, bağımsız, girişimci, özgüven sahibi, yenilikçi ve değişime inanan, sosyal, ekip çalışması yapabilen, gelişmiş problem çözme becerilerine sahip bireylerini eğitecek olan okul öncesi öğretmenleri yetiştirilmektedir. Uygulanan programda, T.C. Yüksek Öğretim Kurulu’nca belirlenmiş olan, 0-6 yaş çocuklarının gereksinimlerinin ve gelişim özelliklerinin belirlenmesi; belirlenen gereksinim ve gelişimsel özelliklere uygun eğitim programları hazırlama, uygulama ve değerlendirme; okul öncesi çocuklarının eğitiminde farklı yaklaşım ve uygulamalar; çocuklar ve aileleriyle yakın ilişkiler kurma; okul öncesi eğitiminde ailelerle işbirliği ve aile eğitimi; okul öncesi çocukları ve eğitimle ilgili sorunların çözümünde aileler, kurumlar ve diğer profesyonellerle işbirliği yapabilme konularında bilgi, beceri, olumlu tutum ve yeterlikler kazandırılması amaçlanmaktadır.

Özel Eğitim Öğretmenliği (Zihinsel Engelliler) (Türkçe)

Programın amacı; zihinsel engelli bireylere bireysel ya da grup eğitimi verebilecek, özel eğitim ve ilgili hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesinde görev alabilecek özel eğitim öğretmenlerini yetiştirmektir.
Program, özel gereksinimli bireylere göre öğretimi bireyselleştiren ve bireyselleştirme temelinde özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını belirleyen, öğretim programlarında gerekli düzenlemeleri yapan ve bu bireylerin ailelerini yönlendirebilen öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Müzik Öğretmenliği (Türkçe)

Girne Amerikan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümü Eğitim Fakültesine bağlı olarak 2014 yılının Güz döneminde eğitime başlamıştır. GAÜ Müzik Öğretmenliği bölümünün amacı yarattığı çağdaş ve özgün yapısını koruyarak, sanatta devamlı sürette gelişmeyi hedefleyen eğitim öğretim anlayışını sürdürmek, ülkemizin bilim, teknoloji ve sanata kadar her alanında ihtiyaç duyduğu aydın kimliğini kazanmış, nitelikli, çalışkan, dürüst ve gelişime açık Müzik öğretmeni yetiştirmektir.

Hukuk (Türkçe)

Hukuk fakültesi programı, hukuk normlarını bilen, onları değerlendirerek, önüne gelen uyuşmazlıklara çözüm üretebilen hukukçular yetiştirebilmeyi hedeflemektedir. O sebeple Türkiyedeki en saygın hukuk fakültelerinin eğitim programlarına paralel bir içerikle hazırlanmış çok ciddi derslerden oluşmaktadır. Programa dahil derslerin bir bölümü, bireylerin kendi aralarındaki hukuki ilişkileri düzenleyen alanları (Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Medeni Hukuk, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Ticaret Hukuku,...), bir bölümü ise bireylerin devletle olan ilişkilerini düzenleyen alanları (Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Anayasa Hukuku, ...) konu almaktadır. Türk hukuk sistemine yönelik olarak hazırlanan bu temel ulusal hukuk dersleri dışında, uluslararası hukuk dersleri de program içinde zorunlu ders olarak yer almaktadır. Sayılan tüm temel alanlar dışında, güncel konuları kapsamına alan çeşitli seçimlik dersler de öğrencilere sunulmaktadır. Fakültemiz bu seçimlik dersleri ile öğrencilerin güncel hukuki sorunlar hakkında bilgilenmesini, farkındalıklarının artmasını sağlamakta ve onları mezuniyet sonrasındaki çalışma yaşamlarına daha hazır hale getirmeye çalışmaktadır.

Uluslararası Hukuk

Bölüm İçeriği Hazırlanmaktadır.

Halkla İlişkiler

Girne Amerikan Üniversitesinin en genç birimlerinden olan İletişim Fakültesinin üç bölümünden biri olan Halkla İlişkiler Bölümü; gençleri, rekabet ortamında başarılı, iletişim becerilerine, takım çalışmalarına ve liderlik özelliklerine tam anlamıyla sahip, özgüveni yüksek bireyler olarak hazırlamayı amaçlamıştır. Ayrıca, üretim, gelişim ve değişimin süratle yol alması, teknolojinin hızıyla rekabet şartlarını zorlaması, kurumsal imajı sağlamak için sağlam bir mücadele gerektirmekte dolayısı ile de bireyleri doğru bir kimlik imajına sahip olmaya itmektedir. Bölümümüz bunun için de donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Basın-Yayın

Basın Yayın Bölümü’nün temel amacı, habercilik sektöründe çalışmak üzere teorik ve uygulamalı bilgilerle donanmış, etik ilkelere bağlı, sosyal sorumluluk sahibi, eleştirel düşünme yeteneğine sahip, araştırmacı ve sorgulayıcı, nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda Basın Yayın Bölümü eğitim öğretim programında ilk dönemlerde öğrencilere genel bir sosyal bilim formasyonu kazandırmaya yönelik sosyoloji, siyaset bilimi gibi dersler verilirken; daha sonraki yıllarda da branşlaşmayı sağlayacak bir anlayışla, gazeteciliğin temel kavramları, haber yazma teknikleri, uygulamalı gazetecilik, iletişim kuramları, iletişim sosyolojisi, iletişim hukuku, iletişim etiği gibi iletişim bilimi ve gazetecilik mesleği ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.

Radyo Televizyon ve Sinema

Girne Amerikan Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema bölümü dört yıllık bir akademik program olup iletişim alanında eğitim, araştırma ve uygulama olanakları sunan bir bölümdür. Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünün hedefi özgür düşünen, yaratıcı ve düşüncelerini ifade edebilen, toplumsal sorunlara duyarlı ve toplumsal sorumluluk ve mesleki etik ilkeler çerçevesinde hareket edebilen genç iletişimciler yetiştirmektir.

Radyo Televizyon ve Sinema (Türkçe)

Girne Amerikan Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema bölümü dört yıllık bir akademik program olup iletişim alanında eğitim, araştırma ve uygulama olanakları sunan bir bölümdür. Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünün hedefi özgür düşünen, yaratıcı ve düşüncelerini ifade edebilen, toplumsal sorunlara duyarlı ve toplumsal sorumluluk ve mesleki etik ilkeler çerçevesinde hareket edebilen genç iletişimciler yetiştirmektir.

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Bölümümüz gelişen ve değişen dünya iletişim teknolojisiyle eş-güdümlü ilerleyen enerji dolu yeni bir bölümdür. Bölümümüzün öncelikli amacı İletişimin ne olduğunu tanımlamak ve temel noktalarını analiz edebilmektir; iletişimimin günümüzde nerede hangi aşamada olduğunu tespit etmek, sosyal medyanın değişen trendlerini takip ederek toplumuz üzerindeki etkisi ve gücünü gözlemleyebilmek. Bu sebeple, öğrencilerimiz içinde bulunduğumuz bu canlı, dinamik çağda hem eleştirel düşünebilme hem de pratikte uygulayabilme konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Yeni Medya

Bölüm İçeriği Hazırlanmaktadır.

Medya ve İletişim

Bölüm İçeriği Hazırlanmaktadır.

Ekonomi

Ekonomi bölümümüzde çeşitli iktisadi olguları kavrayarak, bunları elde edilen iktisadi bilgiler ve veriler ile işleyerek analiz ve yorum yapabilen üretken ve sorgulama becerisi yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin özellikle iktisat bilgilerini kullanarak bireylerin ve toplumun iktisadi sorunlarına çözüm önerileri geliştirebilecek şekilde problem çözme yeteneğine sahip olmaları verdiğimiz eğitimin öncelikli amaçlarından biridir. Bu hedefle, öğrencilerimiz sadece matematik, iktisat teorisi, istatistiksel analiz ve ekonometri ile sınırlı kalmayarak, politik ekonomi ve iktisat tarihi ile ilgili donanıma da sahip olmaktadır. Ekonomi bölümünde eğitim anlayışımızın bir gereği olarak öğrencilerimizin kendilerini geliştirerek bağımsız olarak bir çalışma yapabilecek nitelikler edinmesine önem vermekteyiz. Öğretim üyesi-öğrenci ilişkilerinin yakınlığı ve sıklığı, eğitim sürecinde yapılan uygulama çalışmaları ve öğrenciye verilen danışmanlık eğitim stratejimizin esasıdır.

İşletme

Amacımız öğrencilerimizi evrensel değerlere, yönetim ve liderlik sorumluluğuna sahip, verimli, kendine güvenli, karar verme gücüne sahip, İngilizce diline hakim, işletme yöneticisi olarak yetiştirmek; mezuniyet sonrasında küresel rekabet ortamında etkili bir biçimde görev almaya hazırlayacak kalitede bir eğitim ve öğretim vermektir.

Uluslararası İşletme

Amacımız öğrencilerimizi evrensel değerlere, yönetim ve liderlik sorumluluğuna sahip, verimli, kendine güvenli, karar verme gücüne sahip, İngilizce diline hakim, uluslararası işletme yöneticisi olarak yetiştirmek; mezuniyet sonrasında küresel rekabet ortamında etkili bir biçimde görev almaya hazırlayacak kalitede bir eğitim ve öğretim vermektir.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Bölüm İçeriği Hazırlanmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi (Türkçe)

Bölüm İçeriği Hazırlanmaktadır.

İşletme Yönetimi (Türkçe)

Bölüm İçeriği Hazırlanmaktadır.

Petrol ve Gaz Yönetimi

Bölüm İçeriği Hazırlanmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümümüzün vizyonu, etik ve evrensel değerlere sahip, toplumsal sorunları Siyaset Bilimi çerçevesinde çözme yeteneğine sahip, öz güveni, örgütleme becerisi olan, İngilizce diline hakim, Siyaset Bilimciler yetiştirmek; mezuniyet sonrasında ülke ve dünya ortamında çalışabilecek kalitede bir eğitim ve öğretim vermektir. Bölümümüz; tüm devlet daireleri, bankalar, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri, araştırma kurumları, siyasi partiler ve medya kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, araştırma merkezleri ve büyük özel şirketler için iş ve kariyer olanakları sağlamaktadır.

Uluslararası İlişkiler

TV’deki haberleri her açtığınızda, bir gazeteye baktığınızda veya radyodan haberleri dinlediğinizde, dış dünya ile ilgili bir veya birkaç konu, yabancı bir hükümeti temsil eden bir şahsiyet veya global sorunları ele alan bir konu ile karşı karşıya gelirsiniz. Ya da, diğer bir deyimle; Uluslar arası İlişkiler ile karşı karşıya gelirsiniz. Bizler, sizlerin karşı karşıya geldiği bütün bu sorun, çatışma, çekişme ve problemleri anlama, uluslar arası düzlemde ortaya çıkan seçenekleri doğru analiz etme ve tanımlama yeteneğinizi geliştirmeyi, başarı performansınızı yükseltmeyi amaçlamaktayız. Bu program sonunda sizler, edinmiş olduğunuz yeterli akademik birikim ve uygunca sunum teknikleri ile uluslararası düzlemde ortaya çıkan sorunları kendi düşünceleriniz doğrultusunda yorumlayıp değerlendirme becerisine kavuşacaksınız. Bizler, sizlerin açık düşünceli ve entelektüel sorgulayıcı tavrınızla uluslararası olay ve olgularla ilgilenen, henüz bilinmeyen ve oldukça heyecanlı olan yeni bilgi alanlarını keşif etmenizi bekliyoruz. Bizler, sizlerin entelektüel tartışmalardan zevk alan, farklı düşünce ve argümanları paylaşmaya hazır, dinlemeye açık, ama yeri ve zamanı geldiğinde düşüncelerini açık yüreklilikle ifade eden bireyler olmanızı istiyoruz. Eğer bu büyüleyici uluslar arası aktiviteyi anlama, yeni diyarları keşfetme ve daha fazla öğrenme macerasına kalkışmak istiyorsanız, o zaman bize katılın. Bizim sizler için sunduğumuz dersler tarih, hukuk, dil, teori, bölgesel çalışmalar, çatışma, uluslararası organizasyonlar, politika, politik uygulamalar ve daha ötesini içermektedir.

Mimarlık

1993 yılında Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Mimarlık Bölümü, 2009 yılından itibaren Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bir bölümü olarak, mimarlık alanında eleştirel ve teorik bilgiyi, yaratıcı tasarımı, güncel sunum tekniklerini, yapı teknolojisini ve alanla ilgili etik ve insani değerleri ön plana çıkaran bir eğitim sunmaktadır.
Günümüz anlayışıyla bir üniversite birimi olarak, evrensel değerleri benimsemiş olan ve uluslararasılaşmayı hedefleyen Mimarlık Bölümü, GAÜ – Kıbrıs yerleşkesine ek olarak GAÜ ve Canterbury kampüslerinde de eğitim imkanları sunan, Avrupa Mimarlık Okulları Birliği (EAAE) ve MOBBİG - Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu gibi kendi alanındaki evrensel çalışmaların parçası olan, İngilizce eğitim veren, uluslararası iş birlikleri oluşturan, çeşitli ülkelerden insanları bir araya getiren uluslararası bir ortamdır.

Mimarlık Bölümü, katılımcı ve interaktif ders ortamı, teknolojik imkanları, güncel akademik kadrosu ve öğrenci merkezli eğitim yaklaşımıyla, öğrencilerine evrensel, güncel, düşünsel, etik ve aktif bir eğitim süreci sunmaktadır.

Mimarlık (Türkçe)

1993 yılında Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Mimarlık Bölümü, 2009 yılından itibaren Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bir bölümü olarak, mimarlık alanında eleştirel ve teorik bilgiyi, yaratıcı tasarımı, güncel sunum tekniklerini, yapı teknolojisini ve alanla ilgili etik ve insani değerleri ön plana çıkaran bir eğitim sunmaktadır.
Günümüz anlayışıyla bir üniversite birimi olarak, evrensel değerleri benimsemiş olan ve uluslararasılaşmayı hedefleyen Mimarlık Bölümü, GAÜ – Kıbrıs yerleşkesine ek olarak GAÜ ve Canterbury kampüslerinde de eğitim imkanları sunan, Avrupa Mimarlık Okulları Birliği (EAAE) ve MOBBİG - Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu gibi kendi alanındaki evrensel çalışmaların parçası olan, İngilizce eğitim veren, uluslararası iş birlikleri oluşturan, çeşitli ülkelerden insanları bir araya getiren uluslararası bir ortamdır.

Mimarlık Bölümü, katılımcı ve interaktif ders ortamı, teknolojik imkanları, güncel akademik kadrosu ve öğrenci merkezli eğitim yaklaşımıyla, öğrencilerine evrensel, güncel, düşünsel, etik ve aktif bir eğitim süreci sunmaktadır.

İç Mimarlık

GAU – İç Mimarlık Bölümü, ilk olarak Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde 1994 yılında kurulmuş, 2009 yılında da Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bir parçası haline gelmiştir. İç Mimarlık Bölümü, insan ihtiyaçlarına ve çevresel koşullara duyarlı, araştırmanın ve kişisel gelişimin öneminin farkında olan, yeniliklere açık ve fikirlerini her türlü ortamda ifade edebilen iç mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Girne Amerikan Üniversitesi İç Mimarlık bölümü’nden mezun olan iç mimarlar, kullanıcıların gereksinimlerini ve tasarım yapılacak alanın özelliklerini doğru analiz edebilen; malzeme, teknik detaylar ve uygulama konularında en güncel bilgiye nasıl ulaşacağını bilen; yeni fikirler üretme ve geliştirme konusunda kendine güvenen bireylerdir.

İç mimarların, mekan tasarımı, imar kanunu, bina güvenliği, ergonomi, mekanların insanlar üzerindeki psikolojik etkileri, malzeme ve ince yapı uygulamaları ve maliyet konularında geniş bir bilgi birikimine sahip olmaları gerekmektedir. Bunlara ek olarak, tasarım yapılacak olan bir iç mekanın tarihsel ve çevresel koşullarını doğru analiz edebilmek, kullanıcıların sosyal ve kültürel farklılıklarının farkında olmak ve aynı zamanda mesleki gelişmeler açısından daima güncel olmak, kullanışlı, etkili ve uzun zaman dayanabilecek mekanlar tasarlayabilmek için ihtiyaç duyulan becerilerdir.

Bölümün ders programı öğrencilerin insan ihtiyaçları, mekan ve mobilya tasarımı, malzeme, uygulama, sunum teknikleri, sanat ve mimarlık tarihi gibi bir çok alanda bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Tüm bu teorik dersler, edinilen bilgilerin uygulamaya aktarıldığı tasarım stüdyoları aracılığıyla pekiştirilmektedir. İç mimarlık eğitiminin temelini oluşuran stüdyolar, öğrencilerin stüdyo yürütücüleri gözetiminde eleştirel fikir oluşturma, tasarlama, araştırma ve sunum becerilerini geliştirdikleri interaktif ortamlardır.

İç-Mimarlık (Türkçe)

GAU – İç Mimarlık Bölümü, ilk olarak Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde 1994 yılında kurulmuş, 2009 yılında da Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bir parçası haline gelmiştir. İç Mimarlık Bölümü, insan ihtiyaçlarına ve çevresel koşullara duyarlı, araştırmanın ve kişisel gelişimin öneminin farkında olan, yeniliklere açık ve fikirlerini her türlü ortamda ifade edebilen iç mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Girne Amerikan Üniversitesi İç Mimarlık bölümü’nden mezun olan iç mimarlar, kullanıcıların gereksinimlerini ve tasarım yapılacak alanın özelliklerini doğru analiz edebilen; malzeme, teknik detaylar ve uygulama konularında en güncel bilgiye nasıl ulaşacağını bilen; yeni fikirler üretme ve geliştirme konusunda kendine güvenen bireylerdir.

İç mimarların, mekan tasarımı, imar kanunu, bina güvenliği, ergonomi, mekanların insanlar üzerindeki psikolojik etkileri, malzeme ve ince yapı uygulamaları ve maliyet konularında geniş bir bilgi birikimine sahip olmaları gerekmektedir. Bunlara ek olarak, tasarım yapılacak olan bir iç mekanın tarihsel ve çevresel koşullarını doğru analiz edebilmek, kullanıcıların sosyal ve kültürel farklılıklarının farkında olmak ve aynı zamanda mesleki gelişmeler açısından daima güncel olmak, kullanışlı, etkili ve uzun zaman dayanabilecek mekanlar tasarlayabilmek için ihtiyaç duyulan becerilerdir.

Bölümün ders programı öğrencilerin insan ihtiyaçları, mekan ve mobilya tasarımı, malzeme, uygulama, sunum teknikleri, sanat ve mimarlık tarihi gibi bir çok alanda bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Tüm bu teorik dersler, edinilen bilgilerin uygulamaya aktarıldığı tasarım stüdyoları aracılığıyla pekiştirilmektedir. İç mimarlık eğitiminin temelini oluşuran stüdyolar, öğrencilerin stüdyo yürütücüleri gözetiminde eleştirel fikir oluşturma, tasarlama, araştırma ve sunum becerilerini geliştirdikleri interaktif ortamlardır.

Grafik Tasarım

Girne Amerikan Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü, 1995 yılında grafik tasarım ve görsel iletişim alanlarına giren konularda, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip, estetik düzeyi yüksek grafik tasarımlar ve görsel tasarımlar yapabilen ve toplumun estetik beğenisini yükseltecek tasarımcılar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Öğrencilerimize grafik tasarım konularında gerekli olan temel bilgi, beceri ve deneyimlerin kazandırılması, görsel algılama ve düşüncelerinin geliştirilmesi, mesleğe ilişkin bilgi, ilke, kavram ve yöntemlerin öğretilmesi hedeflenmektedir. Görsel imgelerle anlatım dilinin araştırılıp geliştirildiği Girne Amerikan Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü’nde, her türlü görsel tasarım sorununu çağın gerektirdiği biçimde çözebilen, araştırıcı ve yaratıcı, çağdaş, estetik tasarımlar yapabilen, teknolojik donanımı yetkin bir biçimde kullanabilen grafik tasarımcıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Resim

Girne Amerikan Üniversitesi Görel Sanatlar Bölümü’nünde,amacımız resim dili ve bu dili oluşturan ögeleri sezen, kavrayan, biçimlendirebilen; alanın kuramsal bilgi ve kültürünü almış, araştırıcı ve yaratıcı insan yetiştirmektir. Uygulamalı çalışmalar, sanatın temel eğitiminden (Temel Atölye, Desen, Modelaj, Bilgisayar Destekli Tasarım) başlayıp, Resim Atölyesi, Seçmeli Atölye (Baskı Resim, Duvar Resmi, Multimedya, v.b.) çalışmalarıyla devam eder. Kuramsal dersler ise, birinci yıldan başlayarak Sanat Tarihi, Uygarlık Tarihi, Sanat Sosyolojisi, Görsel Algılama Psikolojisi, Mitoloji, Çağdaş Sanat ve Eser Analizi gibi derslerle şekillenir.
Dolayısıyla, çok yönlü ve seçime dayalı bir programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, Görel Sanatlarla ilgili her alanda (Sanat, Tasarım, Eğitim, Yönetim gibi), çalışma ve üretme gücüne sahip olacaklardır. Bu bölüme Girne Amerikan Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Bölümün eğitim dili İngilizcedir.

Plastik Sanatlar

Girne Amerikan Üniversitesi Plastic Sanatlar Bölümü’nünde,amacımız resim dili ve bu dili oluşturan ögeleri sezen, kavrayan, biçimlendirebilen; alanın kuramsal bilgi ve kültürünü almış, araştırıcı ve yaratıcı insan yetiştirmektir. Uygulamalı çalışmalar, sanatın temel eğitiminden (Temel Atölye, Desen, Modelaj, Bilgisayar Destekli Tasarım) başlayıp, Resim Atölyesi, Seçmeli Atölye (Baskı Resim, Duvar Resmi, Multimedya, v.b.) çalışmalarıyla devam eder. Kuramsal dersler ise, birinci yıldan başlayarak Sanat Tarihi, Uygarlık Tarihi, Sanat Sosyolojisi, Görsel Algılama Psikolojisi, Mitoloji, Çağdaş Sanat ve Eser Analizi gibi derslerle şekillenir.
Dolayısıyla, çok yönlü ve seçime dayalı bir programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, Görel Sanatlarla ilgili her alanda (Sanat, Tasarım, Eğitim, Yönetim gibi), çalışma ve üretme gücüne sahip olacaklardır. Bu bölüme Girne Amerikan Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Bölümün eğitim dili İngilizcedir.

Bilgisayar Mühendisliği

Bölümümüz dört yıllık programıyla Bilgisayar Mühendisliği dalında lisans derecesi sunmaktadır. Lisans programımız, öğrencilerimize kendi dallarındaki tüm temel bilgileri sağlamakla birlikte, mesleklerini en iyi derecede yapabilmeleri için disiplinler arası eğitsel temelleri de içermektedir. Eğitim programımız, mezunlarımızın uzmanlaşmasına ve yüksek lisans düzeyinde yaratıcı araştırmalarda görev almasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.

Bilgisayar kullanımı ve bilgisayar temelli tekniklerin uygulanması konularında öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri için gereken tüm imkanlar sağlanmıştır. Bu imkanlar çerçevesinde, en yeni ekipmanlarla oluşturulmuş yüksek hızlı bilgisayarlarla donatılmış bilgisayar laboratuvarları ve sayısal sistem tasarımlarında kullanılan mantık tasarım laboratuvarı bulunmaktadır.

Bölümümüzde ilgi duyulan araştırma konuları arasında, konuşma işleme, yapay sinir ağları, sayısal sinyal işleme, güvenlik sistemleri, yapay zeka, paralel mimari ve veritabanı sistemleri bulunmaktadır.

Temel derslerimiz, tüm bilgisayar mühendisliği alanlarında, en temel bilgilerin verilmesi hedeflenerek oluşturulmuştur. Tüm dersler sekiz döneme bölünerek aynı sure zarfında mezuniyet projeleri ve yaz stajı da programa dahil edilmiştir.

Lisans programına kayıtlı öğrencilerin, toplamda 132 kredi içeren kırk adet dersi almaları gerekmektedir. Programın tamamlanabilmesi için ayrıca öğrencilerimizin kredi içermeyen Türkçe ve ulusal tarih derslerini tatminkar düzeyde geçmeleri gerekir. İlk iki yılda öğrencilerimiz mühendislik dalları için ortak olan matematik, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimleri ile ilgili dersler alırlar. Kalan iki yılda, işletim sistemleri, dosya organizasyonu, veritabanı sistemleri ve programlama dilleri gibi temel derslerin yanında teknik ve serbest seçmeli dersler de alırlar. Tüm temel derslerin laboratuvar oturumları bulunmaktadır.

Programımız, Mühendislik alanında önemli bir Avrupa akreditasyon kuruluşu olan ASIIN tarafından akredite edilmiştir.

Endüstri Mühendisliği

Mezunlarımız, belki de burada özetlenemeyecek kadar geniş bir çalışma yelpazesinde görev alabilmektedirler. Çünkü, aslında Endüstri Mühendisliği olarak hedeflenen, mezunlarımızın iyi birer yönetici olarak, üretim, denetim ve pazarlama alanlarındaki kilit kişiler olarak yerlerini almasıdır. Bu konuda gösterilen titiz çabaların, mezunlarımızın niteliklerine doğrudan yansıdığı inancındayız.
Küçük öğrenci gruplarından oluşan sınıflarımızda, öğrenci – eğitmen arasında bu sayede güçlenen birebir ilişki sayesinde, neredeyse tam bir aile ortamını anımsatan bir sıcaklık ve ilgi sezilmekte; akademisyenler, öğrencilerin sorunlarıyla bizzat ilgilenip çözüm aramaktadırlar.
Yine küçük gruplar ve birebir eğitim tarzıyla ciddi projeler üretilebilmekte ve bunlar çeşitli sempozyum ve kongrelerde bilimsel değerlik taşıyan sunularla bilim dünyasındakini yerini almaktadır. Yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri son derece yakından izleyen bölümümüzde, pek çok üniversitede bulunmayan “İş Etüdü ve Ergonomi Laboratuvarı” yer almakta ve öğrencilerimizin teoriğin yanısıra, pratikte de mükemmele erişmeleri hedeflenmektedir. Endüstri Mühendisi adayı öğrencilerimizin oluşturduğu Endüstri Mühendisliği Kulübü’nün son derece aktif ve güzel çalışmaları bulunmakta, bu toplantılar ve katılımlar, öğrencilerimiz arasındaki diyaloğu geliştirirken daha üretken, sektörü tanımaya yönelik ve prezentabl bireyler olarak kendilerini ifade edebilmelerine de yardımcı olmaktadır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında Lisans (B.Sc.) derecesi sunmaktadır. Bölümümüz öğrencilerin girişimcilik yeteneklerini geliştirerek, elektrik-elektronik mühendisliği iş alanında iletişim yeteneği yüksek, takım çalışması yapabilen ve yaptıkları işin etkilerini değerlendirebilen eğitimli liderler olmalarını teşvik eder. Ders programı, temel ve güncel bilgileri dengeli bir şekilde aktararak öğrencilerin iş hayatına hızlı bir şekilde adapte olmalarını ve aynı zamanda isteyen öğrencilerin lisans üstü eğitimlerine devam edebilmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencileri mezun olabilmek için toplamı 133 kredi olan kırk adet kredili ve dört adet kredisiz (Türkçe, Tarih) ders alırlar.

Elektrik-Elektronik mühendisliği eğitiminde temel bilimlerin iyi anlaşılması esastır. Dolayısı ile eğitimin ilk iki yılında fen bilimleri, matematik, bilgisayar ve temel mühendislik bilimleri alanlarında güçlü bir altyapı oluşturmk hedeflenmiştir. Üçüncü yıl, öğrenciler elektrik-elektronik mühendisliği alanının temel (çekirdek) derslerini alırlar. Son yılda ise öğrenciler, ilgi duydukları ve çalışmayı planladıkları, elektronik, haberleşme, güç ve enerji alanlarında uzmanlaşmaya yönelik teknik seçmeli dersleri seçerek ve bitirme projelerini hazırlayarak eğitimlerini tamamlarlar.

Programımız, Mühendislik alanında önemli bir Avrupa akreditasyon kuruluşu olan ASIIN tarafından akredite edilmiştir.

İnşaat Mühendisliği

Inşaat mühendisliği bölümünün ana hedefi, öğrenmeye dayalı tecrübe ile proje çalışmasını birleştirerek öğrencilerin temel yeneteklerini ön plana çıkarmaktır.
Inşaat mühendisliği programı, Girne Amerikan Üniversitesinin eğitim felsefesinin temel ilkelerinden biri olan öğrencilerin kişisel sorumluluklarını geliştirip, bireysel olarak sorumluluk almasını sağlayarak, donanımlı, yüksek iletişim yeteneklerine sahip, ve takım çalışmasına uygun mezunlar yetiştirmeyi hedeflemiştir.
Öğrencilerin bu programdan mezun olması icin 142 kredilik ders yükünü tamamlamış ve eğitimlerinin ikinci ve dördüncü yıllarının ikinci sömestrlarında, 30 iş gününden az olmayacak iki yaz stajını bitirmiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca, öğrencilerin Türkçe ve Tarih derslerini de tamamlamış olmaları şarttır.
Inşaat mühendisliği öğrencilerinin, temel bilimlerden olan matematik ve fizik dersleri ile donanımlı olmaları gerekmektedir. Mühendislik fakültesinin ilk yılı tüm programlar için ortaktır. Ilk yılda öğrenciler inşaat mühendisliğinin temel derslerini almaya başlarlar, ikinci yıllarında ise teknik seçmeli derslerinden almaya başlarlar. Teknik seçmeli dersler, öğrencilerin alan içindeki konularda

İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

Inşaat mühendisliği bölümünün ana hedefi, öğrenmeye dayalı tecrübe ile proje çalışmasını birleştirerek öğrencilerin temel yeneteklerini ön plana çıkarmaktır.
Inşaat mühendisliği programı, Girne Amerikan Üniversitesinin eğitim felsefesinin temel ilkelerinden biri olan öğrencilerin kişisel sorumluluklarını geliştirip, bireysel olarak sorumluluk almasını sağlayarak, donanımlı, yüksek iletişim yeteneklerine sahip, ve takım çalışmasına uygun mezunlar yetiştirmeyi hedeflemiştir.
Öğrencilerin bu programdan mezun olması icin 142 kredilik ders yükünü tamamlamış ve eğitimlerinin ikinci ve dördüncü yıllarının ikinci sömestrlarında, 30 iş gününden az olmayacak iki yaz stajını bitirmiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca, öğrencilerin Türkçe ve Tarih derslerini de tamamlamış olmaları şarttır.
Inşaat mühendisliği öğrencilerinin, temel bilimlerden olan matematik ve fizik dersleri ile donanımlı olmaları gerekmektedir. Mühendislik fakültesinin ilk yılı tüm programlar için ortaktır. Ilk yılda öğrenciler inşaat mühendisliğinin temel derslerini almaya başlarlar, ikinci yıllarında ise teknik seçmeli derslerinden almaya başlarlar. Teknik seçmeli dersler, öğrencilerin alan içindeki konularda

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Bölümün amacı her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesi, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konuda strateji geliştiren mezunlar yetiştirmektir.

Programın ilk iki yılı, geleneksel mühendislik dallarınınkine paralel dersler alınıyor. Daha sonra, Enerji Sistemleri Mühendisliği kavramlarını ve uygulama yöntemlerini ele alan bir çok dersler sunulur. Temel enerji mühendisliği kavramları ve bunlara ek olarak, yenilenebilir/sürdürülebilir enerji konularını inceleyen zorunlu dersler alınıyor.

Öğrencilerimize sunulan müfredat petrol ve doğal gaz işleme, yenilenebilir ve alternatif enerji konularında dersler de içermektedir. Seçmeli dersler, öğrencilerin iş hayatı ve enerji ile ilgili yasal ve etiksel konularla tanışmasını sağlıyor ve yaygın veya derin uzmanlaşma bilgisi sağlamaktadır. Programın içeriği, hem kapsamlı ve çeşitli, hem de öğrencilerin öğrenim süreçlerini kendi özel ilgi alanlarına göre şekillendirebilmeleri açısından esnektir.Uzmanlık alanlarına yönelik, güc sistemleri, elektrik makinaları ve yüksek gerilim tekniği, petrol ve doğal gaz işleme gibi alanlarda teknik seçmeli dersler verilmektedir..

Makine Mühendisliği

Bölüm İçeriği Hazırlanmaktadır.

Otomotiv Mühendisliği

Bölüm İçeriği Hazırlanmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)

Bölüm İçeriği Hazırlanmaktadır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe)

Bölüm İçeriği Hazırlanmaktadır.

Ergoterapi

KKTC’de ergoterapi eğitimi veren ilk ve tek üniversite Girne Amerikan Üniversitesi’dir. Ergoterapi Programı 4 yıllık lisans programı olup, eğitim dili İngilizcedir.

Ergoterapi öğrencileri, fiziksel ve mental engel yaşayan bireylerle çalışmak üzere eğitilirler. Ergoterapinin hedefi bu bireylere çeşitli fiziksel, sosyal, ve psikolojik destek ve aktivitelerle günlük yaşam aktivitelerini kendi başlarına sürdürmebilme becerileri kazandırmaktır. Ergoterapinin felsefesi bireylerin fiziksel ve mental durumu ne olursa olsun daha bağımsız, ve daha mutlu bireyler olmalarını sağlamakdır.

Ergoterapi lisans programının amacı, kişiye bütüncül yaklaşabilen, kişi merkezli ergoterapik değerlendirme ve tedavi müdahalelerini uygulayabilen, kişilerin anlamlı ve amaçlı aktiviteler yolu ile bağımsızlığını ve yaşam kalitesini artıran ve toplumsal katılımlarını sağlayan, problem çözme becerisine sahip, yaratıcı düşünebilen ergoterapistler yetiştirmektir.

Sağlık Yönetimi

Saglik Yonetimi programinin amaci saglik ile ilgili kurumlarda calisabilecek, saglik sisteminin yapisini taniyan, saglik sistemi fonksiyonlarini yakindan takip edebilen, sorunlara yapici ve kalici cozumler uretebilen, cesitli problemlere hem pratik, hem akademik bir perspektiften bakabilen, ve yoneticilik kavramlarini anlayan, yoneticiler yetistirmektir. Bolum icerisinde ogrencilerin universite ortak dersleri olup, bu dersleri diger fakultelerden almalari beklenmektedir. Bu dersler, Turkce, Bilgisayar, ingilizce, ve Tarih dersleridir. Saglik Yonetimi mezunu bir ogrencinin asagidaki dersleri tamamlamasi gerekmektedir.

Beslenme ve Diyetetik *

4 yıllık bir lisans programı olan ve İngilizce eğitim veren ‘’Beslenme ve Diyetetik’’ bölümümüz şu an Kıbrıslı ve yabancı öğrencilerimize eğitim vermektedir.
Amacımız, öğrencilerimizin içinde bulundukları toplumların yeterli ve dengeli beslenme ile sağlıklarının korunması, iyileştirilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması hususunda bölümümüzde kazanacakları bilgi ve birikimin vereceği mesleki özgüvenle çalışan, her zaman uluslararası standartları benimseyen, evrensel düşünce ve değerlerle birlikte tüm dünya kültürlerine saygı gösteren, ve daima araştırmalar yaparak çalışma alanına katkı koyma isteği duyan, kişisel ve bilimsel açıdan tam donanımlı birer diyetisyen olarak üniversitemizden çıkmalarıdır.
Eğitimimizin büyük önem taşıyan, öğrencilerimizin derslerde öğrendiklerini pratiğe dökmelerini sağlayarak mesleklerinde etkin olmalarını destekleyen kısmı stajlar ve saha çalışmalarıdır. Bu stajlar ve saha çalışmalarıyla öğrencilerimizin bireysel olarak kendilerini geliştirmeleri yanında, onlara verilecek projelerle bölge halkının beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi edinilerek halkın dengeli beslenme alışkanlığı kazanması ve bu şekilde de sağlıklarının korunmasına katkıda bulunulmaya çalışılacaktır.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünün amacı, bu bölümden mezun olan öğrencilerimizin, KKTC ve Türkiye’de, afet ve acil durum yönetimi ile ilgili olan veya afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin yönetimi konusunda hizmet veren kamu kuruluşlarında, belediyelere bağlı itfaiye teşkilatlarında, değişik kurum ve kuruluşların sivil savunma ile ilgili birimlerinde aktif görevler üstlenmelerini ve afet yönetimi anlayışında risk yönetimi kavramının giderek artan bir şekilde yer edinmesini mümkün kılarak, etkin bir afet yönetimi sisteminin temini ile sürdürülebilir ekonomiye doğrudan katkı sağlamaktır.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Türkçe)

Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünün amacı, bu bölümden mezun olan öğrencilerimizin, KKTC ve Türkiye’de, afet ve acil durum yönetimi ile ilgili olan veya afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin yönetimi konusunda hizmet veren kamu kuruluşlarında, belediyelere bağlı itfaiye teşkilatlarında, değişik kurum ve kuruluşların sivil savunma ile ilgili birimlerinde aktif görevler üstlenmelerini ve afet yönetimi anlayışında risk yönetimi kavramının giderek artan bir şekilde yer edinmesini mümkün kılarak, etkin bir afet yönetimi sisteminin temini ile sürdürülebilir ekonomiye doğrudan katkı sağlamaktır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Bölüm İçeriği Hazırlanmaktadır.

Güverte

Güverte programı, Dünya Deniz Ticaret filosuna, mesleğinde profesyonel elemanlar yetiştirmektir. Eğitim süresi 4 yıl ve 8 akademik dönemden oluşmaktadır. Eğitim süresince 1 yıl veya 360 gün gemilerde ve uluslararası sularda staj zorunluluğu vardır. 1. Staj 2. Dönem ile 3. Dönem arasında, 2. Staj 4. Dönem ile 5. Dönem arasında 2.5 aylık dönemlerde toplan 5 ay. 5. Dönem bittiğinde yaz süreci ve 6. Dönem dahil uzun deniz stajı (7Ay) yapılması zorunluluğu vardır. Staj dönemleri öğrencinin başarısı doğrultusunda zamanlamalarında değişiklik gösterebilir. Öğrencilerin, 4 yıllık eğitim süresince gemideki operasyonel işler ile yönetsel işleri başarabilecek beceriye sahip olmaları sağlanmaktadır. Ayrıca karada operasyonel ve yönetsel işler için de aldıkları eğitimler kendilerine destek vermektedir.

Ulaştırma ve Lojistik

Ulaştırma ve lojistik programı, Global lojistik anlayışına sahip gerekli bilgi ile donatılmış, mesleğinde profesyonel elemanlar yetiştirmektir. Eğitim süresi 4 yıl ve 8 akademik dönemden oluşmaktadır. Eğitim süresince 30 gün sektörde olmak koşulu ile ulusal veya uluslararası firmalarda staj zorunluluğu vardır. Staj dönemi 3. Sınıfın bitiminde öğrencinin başarısı doğrultusunda yapılmaktadır. Öğrencilerin, 4 yıllık eğitim süresince Lojistik alanında ve tedarik zinciri yönetiminde operasyonel işler ile yönetsel işleri başarabilecek beceriye sahip olmaları sağlanmaktadır. Ayrıca taşımacılık ile ilgili tüm modlarda (deniz, hava, kara, demiryolu ve boru hatı taşımacılıkları) operasyonel ve yönetsel işler için de aldıkları eğitimler kendilerine destek vermektedir.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Bölüm İçeriği Hazırlanmaktadır.

Pilotaj

21nci yüzyılın çok yönlü ekonomik ve teknik donanımları bünyesinde barındıran, diğer dallara oranla katma değeri yüksek bir duruş sergileyen havacılık sektörünün çok yönlü teorik ve uygulamalı etkin bir eğitime duyduğu gereksinim kapsamında, Dünya ve Avrupa Birliği (AB) içindeki “Havacılık Altyapısının” gelişimi öngörüsü ile, GAÜ, üstlenmiş olduğu vizyon ve misyona hizmet etmek üzere havacılık sektörüne uygun “İnsan Kaynağı” sağlanmasına yönelik; uçuş eğitimi dahil küresel havacılık alanında, özgün Havacılık Programları ile çok yönlü ve çok boyutlu etkin ve sürekli gelişime açık bir “Eğitim ve Öğretim” hizmeti vermeyi ve sürekli gelişen havacılık sektörünün küresel ve bölgesel pilot ihtiyacının giderilmesini amaçlamıştır.
GAÜ, devlet, üniversite ve havacılık sektörü arasında küresel ve uluslararası düzeyde “Stratejik İşbirliği” ve “Eşgüdümlü Paylaşım” ile çok boyutlu ve çok kültürlü oluşturduğu platformun “Sinerjisi” ile GAÜ Üniversitesinin; sürecin getirdiği tecrübesinin yanında, üç kıtayı kapsayan uluslararası kimliği ve çok kültürlü boyutunun kazandırdığı göreceli avantajlı duruşu ile havacılık sektörü ve yönetimlerinin ihtiyaçları ile örtüşen çok boyutlu bir eğitim ve öğretim ortamı yanında programın ingilizce olması ve havacılık yönetimi öğretisi ile desteklenmesi GAÜ dört yıllık akademik pilot eğitimi lisans programının avantajlarıdır.

Havacılık Yönetimi

Bölüm İçeriği Hazırlanmaktadır.

Hemşirelik (Türkçe)

Hemşirelik gerek tek başına gerekse diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içerisinde bireylerin, ailelerin ve toplumların sağlıklarıyla ilgilenir. Hemşireliğin başlıca amaçları arasında sağlığın teşviği, hastalıkları önleme, tanı ve tedaviyle hastalıklarda yaşanan zorlukları en aşağı seviye çekme vardır.Hasta haklarını gözetmek, hasta için güvenli bir ortam yaratmak, araştırmalar yapmak, sağlık politikasının şekillenmesinde ve hasta ve sağlık sistemlerinin yönetimi ve eğitime katılım da hemşireliğin önemli görevleri arasındadır.

Hemşireliği diğer birçok meslekten meşakkatli kılan özelliği hemşirelerin analitik düşünmek zorunda olmalarıdır. Çünkü, bir hastanın sıkıntısını anlayıp ona yardımcı olabilmek bilgi birikim yanında bunları uygulayacak kabiliyete de sahip olmayı gerektirir.

Yenilikçi müfredatımız sayesinde öğrencilerimiz sağlık hizmetlerinde karşılaşacakları karmaşık durumlarda analitik düşünme yeteneği kazanabilme ve araştırmaları ve hekimlerin kullandıkları yöntemleri kavrayabilmelerinin yanında müfredatta bulunan stajlarla birlikte de mesleklerinde kendilerine güvenen, yeterli bilgi birikime sahip hemşireler olarak donanıyorlar.

Laboratuvardan toplumun başucuna kadar olan sürecin tümünü kapsayan araştırmalarımız, kaliteli eğitimimiz, klinik uygulanakarımız ve küresel girişimlerimiz GAÜ Hemşirelik Yüksekokulu’nu gözler önüne çıkarmaktadır.

Ayrıca, yüksekokulumuz tarafından, ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan Hemşirelik Yüksek Lisans programı da sunulmaktadır.

Ebelik (Türkçe)

Ebelik mesleği, hamilelik dönemimde, doğum esnasında ve doğum sonrasında anne ve bebeğin yanında olarak sağlıklarıyla ilgilenmeyi gerektirir. Böylece, ebeler sayesinde herhangi bir olağan dışı durumda gerekli tıbbi yardım yapılarak, acil durumla ilgili tedbirler alınır.

Yenilikçi müfredatımız sorumluluğunu bilen, aile ve topluma gerekli sağlık danışmanlığı ve eğitimi verebilecek olan ebeler yetiştirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu müfredat, doğum öncesi eğitim, anne/babalığa hazırlık, cinsel sağlık ve bunun yanında çocuk bakımı hakkında dersler içermektedir. GAÜ Ebelik Bölümü, kaliteli doğum bakım hizmetinin gerekliğini savunmatadır. Bu bilinçle herzaman önceliğimiz teorik ve pratik yeterliliğe sahip olan kalifiye ebeler yetiştirmektir.

Laboratuvardan toplumun başucuna kadar olan sürecin tümünü kapsayan araştırmalarımız, kaliteli eğitimimiz, klinik uygulanakarımız ve küresel girişimlerimiz GAÜ Hemşirelik Yüksekokulu’nu gözler önüne çıkarmaktadır.

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği

Bu programın amacı, öğrencileri gün geçtikçe gelişen turizm sektörünün çalışma alanlarına hazırlamaktır. Öğrenciler haftanın iki gününü sınıflarda eğitim görerek, diğer üç gün ise sektörde çalışarak ve eğitimlerde geçirmektedir. Bu program öğrencilere otel, yemek servisi, havayolu, turizm acentaları gibi çalışma alanlarında yöneticilik ve denetçilik becerileri kazandırmaktadır. Konaklama ve Turizm İşletmeciliği önlisans programı iki yıl olup, mezun olabilmek için 60 kredi gerekmektedir. Mezun olduktan sonra öğrenciler dikey geçişle Konaklama ve Turizm İşletmeciliği lisans programına transfer olabilmektedir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi , kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bir alandır. Hijyenik, iyi düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak, yemek düzeni ve sistemi anlamına da gelir. Yenilebilir tüm maddelerin, hijyenik olarak ve azami damak ve göz zevkini amaçlayarak sofraya, yenmeye hazır hale getirilmesine kadar olan süreç Gastronominin çalışma konusudur.
Bu kapsamda programın amacı; Konaklama ve Yiyecek-İçecek işletmeleri için nitelikli gastronomi ve mutfak sanatları uzmanı, şef, aşcı, yönetici yetiştirmektir.
Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, yabancı dil, bilgi teknoloileri, turizm işletmeleri, yöneticilik, Türk ve Dünya mutfakları, beslenme ilkeleri, gıda bili mi ve teknolojisi, yiyecek içecvek üretimi gibi konularda bilgi ve becerilerle desteklenmektedirler.

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği

Bölüm İçeriği Hazırlanmaktadır.

Pazarlama

GAÜ Pazarlama Yönetimi Programının amacı işletmecilik temel konuları yanında özellikle pazarlama alanında eğitilmiş, bilgili, kültürlü, global pazarlarda başarılı olacak elemanlar yetiştirmektir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, pazarlama konuları yanında, yabancı dille de donanmış olacaklarından, küresel ortamda başarılı olmak için gereken tüm özellikleri taşıyacaklardır.
Öğrencilerimizin analiz ve sentez yapma yeteneklerini artıran, iletişim becerilerini geliştiren, yaratıcı ve araştırmacı bireyler olarak yetiştirmeyi hedef alan Pazarlama Yönetimi Programı,bilgisayar ve diğer eğitim teknolojilerini de öğrencilerin hizmetine sunmaktadır. Uluslararası pazarların talep ettiği, özgüveni tam, kendini rahatça ifade eden, girişimci ruhlu öğrenciler yetiştirmek programın temel amacını oluşturmaktadır. GAÜ Pazarlama bölümü mezunları hem devlet hemde özel sektörde çok geniş iş imkanlarına sahiptirler.

Muhasebe

Muhasebe Bölümü, muhasebe sistemini ve uluslararası muhasebe mevzuatını çok iyi bilen, işletme yönetimi, muhasebe ve finans alanlarındaki temel bilgilerin yanı sıra bilgisayar uygulamalarına da hakim mezunlar vermektedir.

Muhasebe Bölümü`nün eğitim programı muhasebe, vergilendirme, denetim ve hukuk ile yöneticiliğin temelini oluşturan iktisat, istatistik ve finans alanlarını kapsamaktadır. Öğrenciler maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi ve finansal analiz gibi konularda kazandıkları kuramsal ve uygulamalı bilgileri, bilgisayar uygulamaları ve muhasebe alanındaki güncel paket programlarla desteklemektedir.
Muhasebe Bölümü’nün en temel amaçları muhasebe eğitiminde lider olmak, muhasebe işlemlerinde verimliliği artırarak üstün başarı sağlamak, kendine güvenli, karar verme gücüne sahip, İngilizce diline hakim kalitede bir eğitim ve öğretim vermektir.

Bankacılık ve Finansman

GAÜ Bankacılık ve Finansman Bölümü, bankacılık ve finans alanındaki teorik bilgi ve pratik uygulamaları bir arada sunarak, yakın geçmişte bu sahada gerçekleştirilen aşamaları öğrenme fırsatını yaratmakta ve böylece bu sektörün gereksinim duyduğu uzman kişileri yetiştirmektetir. Bankacılık ve Finans Bölümü`nün hedefi; öğrencilerine bankacılık ve finans konularında, yüksek kalitede ve uluslararası standartlarda bir eğitim vermektir. Son yıllarda, gerek özel sektörde, gerekse Hazine ve Merkez Bankası gibi mali ve parasal politikaların saptandığı kamu kuruluşlarında görev alabilecek, uluslararası düzeyde yetişmiş uzman kişilere her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır.
Bankacılık ve Finans Bülümünün temel amacı, öğrencilere gerekli bütün kavram, prensip ve becerileri sağlayarak, bankacılık sektöründe ve diğer finans kurumlarında rol alacak başarılı profesyoneller yetiştirmektir. İngilizce`ye hakim öğrenciler yanlızca yerel finans kuruluşlarında değil, uluslararası kuruluşlarda da çalışabilecek donanıma sahip olacaklardır.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bu program öğrencilere şirketler için nasıl teknik destek sağlanacağını öğretmektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler bilgisayar programlama, web tasarımı ve veritabanı geliştirme gibi alanlarda çalışabilmektedir. Yönetim Bilişim Sistemleri önlisans programı iki yıl olup, mezun olabilmek için 60 krediyi tamamlamak gerekmektedir. Mezun olduktan sonra öğrenciler dikey geçiş ile Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programına transfer olabilmektedir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi , kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bir alandır. Hijyenik, iyi düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak, yemek düzeni ve sistemi anlamına da gelir. Yenilebilir tüm maddelerin, hijyenik olarak ve azami damak ve göz zevkini amaçlayarak sofraya, yenmeye hazır hale getirilmesine kadar olan süreç Gastronominin çalışma konusudur.
Bu kapsamda programın amacı; Konaklama ve Yiyecek-İçecek işletmeleri için nitelikli gastronomi ve mutfak sanatları uzmanı, şef, aşcı, yönetici yetiştirmektir.
Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, yabancı dil, bilgi teknoloileri, turizm işletmeleri, yöneticilik, Türk ve Dünya mutfakları, beslenme ilkeleri, gıda bili mi ve teknolojisi, yiyecek içecvek üretimi gibi konularda bilgi ve becerilerle desteklenmektedirler.

Dans

Dans Bölümü, modern bir lisans programı ile dans performansı, teknik ve yaratıcılıkta yüksek eğitim ve öğretim standarlarına ulaşmayı amaçlamaktadır.
İlk iki yıl boyunca bale ve modern dans eğitimine ağırlık verilmiştir. Buna ek olarak uluslararası dans, caz ve step dansı hakkında bilgili olmak ve beste ve vücut dili becerilerini ilerletme kabiliyetlerine odaklanılır.
Birçok dans çeşitinde bilgilerini ve becerilerini güçlendirmekle birlikte son iki yılda öğrencilere Öğretmede, Yapım ve Fiziksel Tiyatro Kareografideki becerilerini geliştirmede fırsat verilmektedir. Bu aşamada performansta karakter gelişimi ve görsel unsurlar da ders olarak görülür.

Drama ve Oyunculuk (Türkçe)

Sanatın toplumsal ve evrensel kimliği, sanat eğitiminin dinamik bir yapıda toplumla ve uluslarası sanat çevreleriyle bütünleşmesini gereksindirir. Bu bağlamda, ülkemizde nitelikli sanat beğenisini geliştirmek, toplumumuzun sanat yaşamına ve dünya sanat ortamına aktif bir biçimde katılmak, katkıda bulunmak bölümün ana hedefleri arasındadır . Drama ve Oyunculuk Bölümü sanat yoluyla dünyayı yorumlayarak, ulusal çizgiden hareketle evrensel çizgiyi yakalayan ve toplumsal beğeniyi yükseltmeyi hedefleyen sanatçılar yetiştirmeyi amaçlar. Eğitimdeki hedefi; üst düzeyde yaratıcı, yorumcu, eğitimci ve araştırmacı sanatçılar yetiştirmek, bu yolla ülkemizin tiyatro yaşantısına yön ve düzen verilmesine katkıda bulunmaktır. Bölümün bir diğer hedefi de eğitimde donanım sağlamaktır; oyunculuk ana sanat dalı programı içerisinde dans, şarkı söyleme, nota- enstrüman bilgisi gibi alan derslerini bütünün ayrılmaz parçaları olarak benimsemesidir. Bu da günümüz performans sanatı anlayışı içerisinde mesleklerini icra etmek isteyen mezunlarımız için büyük bir avantaj niteliği taşımaktadır.

Antrenörlük (Türkçe)

Antrenörlük Egitimi Bölümünde; sayilari ve çesitleri gittikçe artan spor branslarinda ihtiyaç duyulan ileri kademede antrenör, monitör, kondisyoner ve fitness egitmeni yetistirilmektedir. Egitim sürecinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlügü, spor kulüpleri ve özel kurumlar için egitici ve spor uzmani yetistirmek amaci ile egitim-ögretim verilmektedir. Egitim ve ögretim süreci içerisinde amacimiz; Spor alaninda ihtiyaç duyulan nitelikli antrenörler yetistirirken, Sporla ilgili alanlarda sürekli arastirmalar yaparak, sporcularimizin performanslarini ve toplumumuzun yasam kalitesini arttirmak için gerekli gayreti gösterebilmektir. Son yillarda spor alaninda meydana gelen ilerlemeler dünyada oldugu gibi Türkiye’de de sporda uzmanlasmayi beraberinde getirmistir. Bu yüzden antrenörlük alaninda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün sistemli olarak üniversitelerle yetistirilmesi kaçinilmaz hale gelmistir.
Antrenörlük Egitimi Bölümünün temel hedefi, bilimsel temellerde yapilan antrenmanlarin ve spor faaliyetlerinin genis kitlelere yayilmasini ve üst düzeyde sporcu yetistirilmesini saglamaktir.Bu kapsamda temelde antrenman (hareket) egitimini esas alan bu bölümde, birçok bilim alaninda yapilan çalismalar çerçevesinde egitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Ögrenciler, uzmanlastiklari alanda yogun bir egitim alirken, bunun yani sira spor bilimlerine ait bir çok bilgiyi edinmektedirler.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Türkçe)

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerimize uygulamaya dayalı eğitim ve gelişim olanakları sunarak onları meslek yaşamına hazırlamakta ve sektörün gereksinimi olan personel kaynağı olmayı hedeflemektedir.
Uyguladığımız programda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği temel dersleri ve ilgili bölümün özel branş ve eğitim alan dersleri ile temelde eğitim için spor ve spor için eğitim anlayışı ile insanların spor yaşantısına rehber olmayı amaçlamaktadır.

Spor Yönetimi

Spor Yöneticiliği bölümü, hızla büyüyen spor endustrisi için öğrenciler yetiştirmek amacındadır. Öğrenciler, büyük spor organizasyonları içinde yer almak için gerekli olan deneyime ve yetkinliğe bu program sayesinde ulaşabilirler. Başarılı bir spor yöneticiliği kariyeri için, büyük öneme sahip olan yönetim ve liderlik becerileri de bu program dahilinde kazanılabilir.
Öğretim programı, işletme, yönetim ve beden eğitimi bölümlerinden dersler alarak oluşturulmuştur. 4 senelik öğretim süreci boyunca, programın önemli noktaları: spor organizasyonlarında karar verme ve organizasyon hazırlıklarında sosyo kültürel problemlerin anlaşılması, spor pazarı ve finansı konusunda kazanılan bilgilerin uygulanabilmesi olacaktır. Öğrenciler, spor yöneticiliği problemlerinin çözülmesi konusunda kritik düşünme becerisi kazanacaktır. Ayrıca, istekleri doğrultusunda spor endustrisinde kullanılmak üzere araştırma yapabilme yetisi de elde edilebilecektir.

Rekreasyon Yönetimi

Rekreasyon yönetimi bölüm öğrencileri başta turizm olmak üzere ve diğer kurumlarda sporun birey yaşantısındaki önemini kavramış toplumlarda hızla yayılan favori etkinlikler ve yaşam koçluğu gibi yeni meslek alanlarındalar ve ayrıca toplumların başta yerel yönetimler aracılığı ile serbest zaman değerlendirme olanaklarının yönetimi, organizasyonu ve planlayıcısı olarak yetişmelerini amaç edinmektedir.