Mütevelli Heyet Başkanımızdan

Değerli öğrenciler, 

GAÜ'de önemli bir geleneğimiz vardır: Her Akademik Yılımızı GAÜ ailesi için önemli olan bir fikre veya temaya adıyor oluşumuzdur. Bu yılki temamızı"İnovasyon yılı" olarak seçtik. Bu, bizleri çok heyecanlandıran bir yıl olmakla beraber aynı zamanda insanlığın sanat ve bilim alanlarındaki yaratıcılığını ve gelişimini kutlamak üzere etkinliklerle dolu bir yıl olacaktır. 

Yeniliği düşünürken, sadece teknolojik yeniliklerden bahsetmek yetmez. Yenilikçi ve innovatif düşüncenin, teknoloji ile yakından ilişkili olsa da, aslında hayatımızı ve nasıl yaşadığımızı etkileyen önemli bir bileşen olduğunu çoğu zaman unutmaktayız. İnovasyon farklı düşünmenin kendisidir; Dünyamıza başka bir gözle bakmaktır. Hızla değişen dünyamızda, kendimizi bir değişime hazırlarken birsonraki değişimin gelişine şahit oluyoruz.

Günümüzde artık sabit kalma lüksüne sahip değiliz. Etrafınıza bakarsanız, bu zamanda yükselenlerin bilineni tekrar edenlerin değil, dünyada görmek istedikleri değişikliği yapan insanlar olduklarını görürsünüz. Onlar, dünyamızda farklı olasılıkları düşünmeye cüret eden, hayallerinin peşinden koşanlardır. 

33 yıl önce, üniversitemizin kurulmasını sağlayan bu inovatif yaklaşım, düşünce ve vizyondu innovatif vizyondu. Vizyonumuzu misyonumuz edindlk ve bu Üniversiteyi kurduk. KKTC'de kurulan ilk üniversite olarak, öğrenmeye olanak sağlayan bir üniversite kurduk. Eğitimde 50. yılımıza yaklaşırken, eğitimdeki rolünümüzü yeniden düşünmekteyiz ve kendimizi sürekli yenilemenin yollarını devamlı arıyoruz. Bu bağlamda, önümüzdeki on yılda dünyayı şekillendirecek olan, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Birliğine geçtiğimiz ay Kıbrıs'tan ilk üniversite olarak katıldık. BM'nin hedef koyduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin artık bir destekçisiyiz.

Bugün, yenilikçilik konusundaki kararlılığımızın, bu üniversiteyi aslında diğer üniversitelerden ayrı kılan özellik olduğunu hatırlamamız için güzel bir gün. Öğrencilerimize yönelik hedefimiz, sınırlar olmaksızın kendilerini daha büyük ve yaratıcı düşünmeye davet etmektir. Bence innovasyonun en önemli tarafı, adil olmasıdır. İnnovasyon siyaseti ve coğrafyayı gözardı ederek, gelişiyor olmasıdır. Yenilikçi düsünme şekli ve innovasyon sınır tanımadığı gibi tüm engelleri de aşabilen bir bakıştır.

Tüm öğrencilerimize ve Evrensel GAÜ Ailemize başarılı bir akademik yıl dilerim.  Saygılarımla,

Serhat Akpınar
GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı